ALLAHUMMA INNI AS ALUKA MIN KHAIRI HAZAL ‘AMALI WAKHAIRI MAFIH.
WAA ‘NGUZUBIKA MINSHARRI HAZAL ‘AMALI WASHARRI MAFIH.
INNAKA ‘ALA KULLI SHAI INQADIR.

Ya, Allah. Aku memohon kepadaMu kebaikan pekerjaan ini dan segala kebaikan yang ada didalamnya, dan aku berlindung padaMU dari keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada didalmnya.
Sesungguhnya diatas segala sesuatu itu Engkaulah yang maha berkuasa menentukan.